Ημ/νία: 9/1/2018
Τίτλος: ΕΛΙΔΕΚ-Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ερευνητικών πρωτοβουλιών

Ανακοινώνεται το αριθμ. πρωτ. 12223/8-1-2018 έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης, σχετικά με Πρόκληση υποβολής προτάσεων για την στήριξη της προβολής ερευνητικών πρωτοβουλιών για την Επανάσταση του 1821 και την επίδρασή της στην διαμόρφωση της σύγχρονής Ελλάδας, για ενημέρωσή σας και τυχόν ενέργειές σας.

Έγγραφο Τμήματος Διοίκησης εδώ.

Έγγραφο ΕΛΙΔΕΚ εδώ.


Επιστροφή στις ανακοινώσεις