ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ημ/νία: 22-23/9/2016
Τόπος: Θεσσαλονίκη
Τίτλος: Συνέδριο ORCIT - Από την παραδοσιακή στη συνεργατική μάθηση: τεχνολογικά ενισχυμένη εκπαίδευση διερμηνέων
Διοργάνωση: Ομάδα ORCIT και ΑΠΘ
URL: http://129.11.6.37/itc16/

Ημ/νία: 12-15/5/2016
Τόπος: Θεσσαλονίκη
Τίτλος: Η μετάφραση στη 13η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης

Ημ/νία: 8/4/2016
Τόπος: Θεσσαλονίκη
Τίτλος: Ημερίδα εργασίας «Εφαρμογή της Οδηγίας 2010/64/ΕΕ και δικαστηριακή μετάφραση και διερμηνεία»
Διοργάνωση: Γραφεία Αθηνών και Λευκωσίας της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης σε συνεργασία με το ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης του ΑΠΘ
URL: Δελτίο τύπου

Ημ/νία: 7/4/2016
Τόπος: Θεσσαλονίκη
Τίτλος: Ημερίδα εργασίας «Αναβάθμιση του μεταφραστικού επαγγέλματος σε Ελλάδα και Κύπρο και πνευματικά δικαιώματα»
Διοργάνωση: Γραφεία Αθηνών και Λευκωσίας της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης σε συνεργασία με το ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης του ΑΠΘ
URL: Δελτίο τύπου

Ημ/νία: 12/4/2015
Τόπος: Θεσσαλονίκη
Τίτλος: Διασυνοριακή ημερίδα εργασίας «Καθορισμός των απαιτήσεων έρευνας χαρτογράφησης του μεταφραστικού χώρου σε Ελλάδα και Κύπρο»
Διοργάνωση: ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης ΑΠΘ και Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
URL: Πρακτικά και συμπεράσματα της ημερίδας εργασίας

Ημ/νία: 19/11/2013
Τόπος: Θεσσαλονίκη
Τίτλος: Ημερίδα «Προοπτικές για τις σπουδές διερμηνείας στην Ελλάδα και την Ευρώπη»
Διοργάνωση: ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης του ΑΠΘ
URL: Πρόγραμμα ημερίδας