ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ανταλλαγή με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου της Σόφιας

Μια ομάδα φοιτητών και εκπαιδευτών από τη Σόφια επισκέφτηκε τη Θεσσαλονίκη, όπου εκπαιδεύτηκε μαζί με τους φοιτητές μας στις 5-7 Μαΐου 2014. Έπειτα, στις 2-4 Ιουνίου 2014, οι φοιτητές μας επισκέφτηκαν τη Σόφια, προκειμένου να πραγματοποιήσουν από κοινού εκπαίδευση μαζί με τους φοιτητές του Πανεπιστημίου της Μόσχας. Και οι δύο επισκέψεις περιελάμβαναν προσομοίωση συνεδρίου την τελευταία μέρα.

     

   

Ο Marco Benedetti στη Θεσσαλονίκη

Η επίσκεψη του Marco Benedetti στη Θεσσαλονίκη τον Νοέμβριο του 2013 αποτέλεσε αφορμή για μια εκδήλωση ανοικτή σε φοιτητές, μέλη του διδακτικού προσωπικού και κοινό, κατά την οποία παρουσιάστηκε η διερμηνεία συνεδρίων, το μεταπτυχιακό μας πρόγραμμα και οι δυνατότητες σταδιοδρομίας για διερμηνείς σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η εκδήλωση είχε μεγάλη προσέλευση και προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους φοιτητές. Επίσης, συνέβαλε σημαντικά στην καλύτερη κατανόηση του αντικειμένου της διερμηνείας συνεδρίων μεταξύ των πανεπιστημιακών συναδέλφων.