ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Μαθήματα Α΄ εξαμήνου

Κωδικός Τίτλος μαθήματος Ω/Ε ECTS
Διερ 1-202 Θεωρητικές προσεγγίσεις της διερμηνείας 1 2
ΔιΜε 2-110 Ιστορία της Ευρώπης του 20ού αιώνα 1 2
Εισαγωγή στη διερμηνεία (επιλέγονται τουλάχιστον 2 μαθήματα)
Διερ 3-100 Εισαγωγή στη διερμηνεία, Αγγλικά προς Ελληνικά 3 9
Διερ 3-200 Εισαγωγή στη διερμηνεία, Γαλλικά προς Ελληνικά 3 9
Διερ 3-300 Εισαγωγή στη διερμηνεία, Γερμανικά προς Ελληνικά 3 9
Διερ 3-400 Εισαγωγή στη διερμηνεία, Ιταλικά προς Ελληνικά 3 9
Διερ 3-500 Εισαγωγή στη διερμηνεία, Ισπανικά προς Ελληνικά 3 9
Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων Ι (επιλέγονται τουλάχιστον 2 μαθήματα)
Διερ 3-010 Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων αγγλικής γλώσσας Ι 2 4
Διερ 3-020 Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων γαλλικής γλώσσας Ι 2 4
Διερ 3-030 Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων γερμανικής γλώσσας Ι 2 4
Διερ 3-040 Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων ιταλικής γλώσσας Ι 2 4
Διερ 3-050 Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων ισπανικής γλώσσας Ι 2 4

Μαθήματα Β΄ εξαμήνου

Κωδικός Τίτλος μαθήματος Ω/Ε ECTS
ΔιΜε 2-131 Ιστορία, θεωρίες και θεσμοί της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 3 2
ΔιΜε 2-125 Θεματολογία συνεδρίων 1 2
Διαδοχική και ταυτόχρονη διερμηνεία Ι (επιλέγονται τουλάχιστον 2 μαθήματα)
Διερ 3-101 Διαδοχική & ταυτόχρονη διερμηνεία Ι, Αγγλικά προς Ελληνικά 3 9
Διερ 3-201 Διαδοχική & ταυτόχρονη διερμηνεία Ι, Γαλλικά προς Ελληνικά 3 9
Διερ 3-301 Διαδοχική & ταυτόχρονη διερμηνεία Ι, Γερμανικά προς Ελληνικά 3 9
Διερ 3-401 Διαδοχική & ταυτόχρονη διερμηνεία Ι, Ιταλικά προς Ελληνικά 3 9
Διερ 3-501 Διαδοχική & ταυτόχρονη διερμηνεία Ι, Ισπανικά προς Ελληνικά 3 9
Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων ΙΙ (επιλέγονται τουλάχιστον 2 μαθήματα)
Διερ 3-011 Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων αγγλικής γλώσσας ΙΙ 2 4
Διερ 3-021 Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων γαλλικής γλώσσας ΙΙ 2 4
Διερ 3-031 Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων γερμανικής γλώσσας ΙΙ 2 4
Διερ 3-041 Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων ιταλικής γλώσσας ΙΙ 2 4
Διερ 3-051 Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων ισπανικής γλώσσας ΙΙ 2 4

Μαθήματα Γ΄ εξαμήνου

Κωδικός Τίτλος μαθήματος Ω/Ε ECTS
ΔιΜε 2-132 Το πολιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3 2
Διερ 3-105 Αντίστροφη διερμηνεία ελληνικά προς αγγλικά 1 4
Διαδοχική και ταυτόχρονη διερμηνεία ΙΙ (επιλέγονται τουλάχιστον 2 μαθήματα)
Διερ 3-102 Διαδοχική και ταυτόχρονη διερμηνεία ΙΙ, Αγγλικά προς Ελληνικά 3 9
Διερ 3-202 Διαδοχική και ταυτόχρονη διερμηνεία ΙΙ, Γαλλικά προς Ελληνικά 3 9
Διερ 3-302 Διαδοχική και ταυτόχρονη διερμηνεία ΙΙ, Γερμανικά προς Ελληνικά 3 9
Διερ 3-402 Διαδοχική και ταυτόχρονη διερμηνεία ΙΙ, Ιταλικά προς Ελληνικά 3 9
Διερ 3-502 Διαδοχική και ταυτόχρονη διερμηνεία ΙΙ, Ισπανικά προς Ελληνικά 3 9
Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων ΙΙΙ (επιλέγονται τουλάχιστον 2 μαθήματα)
Διερ 3-012 Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων αγγλικής γλώσσας ΙΙΙ 2 3
Διερ 3-022 Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων γαλλικής γλώσσας ΙΙΙ 2 3
Διερ 3-032 Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων γερμανικής γλώσσας ΙΙΙ 2 3
Διερ 3-042 Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων ιταλικής γλώσσας ΙΙΙ 2 3
Διερ 3-052 Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων ισπανικής γλώσσας ΙΙΙ 2 3

Μαθήματα Δ΄ εξαμήνου

Κωδικός Τίτλος μαθήματος Ω/Ε ECTS
Διερ 9-510 Πρακτική Άσκηση 5 10
Διερ 9-520 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 6 20