ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ - ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Διδάσκων / Διδάσκουσα

Μάθημα Τηλέφωνο Email
Αποστόλου Φωτεινή Διερμηνεία αγγλικά προς ελληνικά, Θεωρητικές προσεγγίσεις της διερμηνείας 2310 997905 fapostol@auth.gr
Βηδενμάιερ Ανθή Συντονίστρια της Κατεύθυνσης Διερμηνείας Συνεδρίων, Διερμηνεία γερμανικά προς ελληνικά 2310 997114 antwie@del.auth.gr
Παπαγεωργίου Γιάννης Ιστορία της Ευρώπης του 20ού αιώνα, Ιστορία, θεωρίες και θεσμοί της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, Το πολιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διερμηνεία γαλλικά προς ελληνικά, Διερμηνεία ισπανικά προς ελληνικά 2310 991970 ippg@otenet.gr
Δουράκης Γιώργος Εισαγωγή στην πολιτική οικονομία 2310 991985 gdour@polsci.auth.gr
Ανδρέου Γεώργιος Το πολιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2310 991956 gioandreou@polsci.auth.gr
Πυθαγόρα Χρυσοπηγή Διερμηνεία ισπανικά προς ελληνικά   cpythagora@gmail.com
Σιαμίδου Χριστίνα Διερμηνεία γαλλικά προς ελληνικά   siamidou9@gmail.com
Σιδηροπούλου Χρύσα Διερμηνεία γαλλικά προς ελληνικά, Διερμηνεία ισπανικά προς ελληνικά   sidiropoulou@the.forthnet.gr
Κλαδούχα Νίκη Διερμηνεία αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά προς ελληνικά   n.kladouha@gmail.com
Φειδιαράκης Αλέξανδρος Διερμηνεία αγγλικά, γερμανικά προς ελληνικά   fidiarakis@gmail.com
Χαρτοφύλλη Ανθούλα Ομιλήτρια αγγλικών   anthoulah@gmail.com
Baumgartner Eva Ομιλήτρια, Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων γερμανικής γλώσσας   eva_thessaloniki@yahoo.gr
Cannone Anthony Ομιλητής γαλλικών   anthony.cannone@gmail.com
de Alava Polo María del Mar Ομιλήτρια, Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων ισπανικής γλώσσας   letrasalonica@gmail.com
Lees Christopher Ομιλητής, Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων αγγλικής γλώσσας 2310 997905 ch.lees@yahoo.gr
Lehr Emilie Ομιλήτρια, Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων γαλλικής γλώσσας   emyderry@yahoo.fr
Βελισσάρης Θωμάς Ορθοφωνία