ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Η Γενική Διεύθυνση Διερμηνείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσφέρει υποτροφίες σε φοιτητές και φοιτήτριες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/dgs/scic/cooperation-with-universities/interpretation-bursaries/index_en.htm