ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Διερμηνεία ονομάζεται η προφορική απόδοση προφορικού λόγου από μία γλώσσα σε μία άλλη.

Σκοπός της Κατεύθυνσης Διερμηνείας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η κατάρτιση διερμηνέων συνεδρίων.

Η διερμηνεία συνεδρίων είναι: