ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ερευνητικός Άξονας

Ερευνητική Δράση

Χρονολογία

Μεταφρασεολογία

Οι μεταφράσεις της ελληνικής λογοτεχνίας στις ξένες γλώσσες.
Συντονισμός: Τ. Δημητρούλια

2012 σήμερα

Μεταφρασεολογία

Σύσταση ενός ηλεκτρονικού σώματος λογοτεχνικών κειμένων.
Συντονισμός: Τ. Δημητρούλια

2012 – σήμερα

Μεταφρασεολογία

Η μεταφρασεολογική έρευνα στον ελληνόφωνο χώρο.
Συντονισμός: Σ. Γραμμενίδης

2011 σήμερα

Εκπαίδευση Μεταφραστών

Χρήση λογισμικού καταγραφής κινήσεων στην οθόνη Η/Υ για εκπαιδευτικούς σκοπούς
Συντονισμός: Κ. Κ
ουρούνη

2012 σήμερα

Υπολογιστική Γλωσσολογία
Αυτόματη Μετάφραση

Ανάλυση και αυτόματη επεξεργασία της ελληνικής γλώσσας.
Συντονισμός: Τ. Κυριακοπούλου

2005 – σήμερα

Υπολογιστική Γλωσσολογία
Αυτόματη Μετάφραση

Η ειδική γλώσσα του Χρηματιστηρίου
Συντονισμός: Τ. Κυριακοπούλου

2007 – 2012

Υποτιτλισμός

Τεχνικές και Στρατηγικές στον υποτιτλισμό ξενόγλωσσων ταινιών στην Ελλάδα.
Συντονισμός: Τ. Νενοπούλου - Σ. Γραμμενίδης

2008 – 2011

Επιχώρια Προσαρμογή

Η επιχώρια προσαρμογή Δικτυακών Τόπων στην ελληνική γλώσσα.
Συντονισμός: Τ. Νενοπούλου - Σ. Γραμμενίδης

2008 – 2011