ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

Μετάφραση ονομάζεται η γραπτή απόδοση γραπτού λόγου από μία γλώσσα σε μία άλλη.

Σκοπός της Κατεύθυνσης Μετάφρασης του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι: