ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Νέο κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής
Γραφείο 308 Α, 3ος όροφος
541 24, Θεσσαλονίκη

Τηλ: +30 2310 997402

Fax: +30 2310 997432
Email: info@enl.auth.gr