10 απαντήσεις των αποφοίτων σε ερωτήσεις υποψηφίων

 1. Ποιες είναι οι πιθανές θεματικές και ποιο το επίπεδο δυσκολίας των κειμένων προς διερμηνεία;
  Στις εισαγωγικές εξετάσεις δεν υπάρχουν συγκεκριμένες θεματικές. Τα κείμενα είναι εύκολα με ξεκάθαρη δομή και περιεχόμενο.
   
 2. Η συνέντευξη έχει εξεταστικό χαρακτήρα;
  Ναι, η συνέντευξη έχει εξεταστικό χαρακτήρα. Έχει σκοπό να εξετάσει τις γνώσεις του υποψηφίου πάνω σε θέματα επικαιρότητας και γενικής φύσης, καθώς και την ικανότητά του να εκφράζεται με σαφήνεια, ακρίβεια και πληρότητα.
   
 3. Σε ποιες θεματικές κινούνται οι ερωτήσεις της συνέντευξης;
  Οι ερωτήσεις της συνέντευξης αγγίζουν θεματικές της επικαιρότητας καθώς και τις γενικές γνώσεις του υποψηφίου.
   
 4. Η συνέντευξη είναι στα ελληνικά ή στις γλώσσες εργασίας ή και στα δύο;
  Η συνέντευξη γίνεται σε όποια γλώσσα νιώθει άνετα ο υποψήφιος.
   
 5. Μπορώ να δηλώσω τρεις γλώσσες εργασίας;
  Ναι, μπορείτε να δηλώσετε τρεις γλώσσες εργασίας και να παρακολουθείτε μαθήματα και για τις τρεις κατά τη διάρκεια του Μεταπτυχιακού. Ωστόσο, είναι δύσκολο και απαιτεί πολλή δουλειά, επιμονή, υπομονή και ψυχραιμία.
   
 6. Τι πρέπει να προσέξω κατά την απόδοση των κειμένων;
  Κάθε κείμενο διηγείται μια ιστορία. Ακούστε την και προσπαθήστε να τη συγκρατήσετε δίνοντας έμφαση στον τρόπο με τον οποίο συνδέονται οι διαφορετικές ιδέες του κειμένου μεταξύ τους.
   
 7. Μπορώ να κρατήσω σημειώσεις όσο ακούω τα κείμενα;
  Όχι, εκτός κι αν πρόκειται για κάποιον αριθμό ή για κάποιο όνομα.
   
 8. Τι ώρα πρέπει να βρίσκομαι στον χώρο της εξέτασης;
  Τουλάχιστον είκοσι λεπτά πριν την ώρα εξέτασης.
   
 9. Τι είδους προετοιμασία μπορώ να κάνω για τις εξετάσεις;
  Υπάρχουν σύντομα βίντεο σε ενημερωτικές ιστοσελίδες με θέματα επικαιρότητας. Τα άρθρα εφημερίδων είναι εξίσου χρήσιμα. Απαραίτητο είναι κι ένα «φρεσκάρισμα» στις γενικές γνώσεις, είτε ιστορικές, είτε σχετικές με τη γεωγραφία.
   
 10. Ποια είναι η δομή της εξέτασης;
  Αρχικά σας δίνονται κάποια κείμενα στις γλώσσες στις οποίες εξετάζεστε, τα οποία χρειάζεται να προετοιμάσετε. Αφού ολοκληρωθεί η προετοιμασία, καλείστε να πείτε περιληπτικά αυτά που διαβάσατε. Στη συνέχεια, θα ακούσετε κάποιες ομιλίες τις οποίες πρέπει να αποδώσετε. Τέλος, ακολουθεί η συνέντευξη.