ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ - ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Χειμερινό Εξάμηνο 2017-2018

Δευτέρα

Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
  09.00-12.00
Διερ 3-300
Εισαγωγή στη διερμηνεία
DE - EL
 Ανθή Βηδενμάιερ
09.00-12.00
Διερ 3-200
Εισαγωγή στη διερμηνεία
FR - EL
 Χριστίνα Σιαμίδου
09.00-12.00
Διερ 3-100
Εισαγωγή στη διερμηνεία
EN - EL
 Χρυσή Σιδηροπούλου
 
       
  12.30-14.30
Διερ 3-030
Ανάπτυξη γλωσ. δεξιοτήτων
DE
 Eva Baumgartner
12.30-14.30
Διερ 3-020
Ανάπτυξη γλωσ. δεξιοτήτων
FR
 Emilie Lehr
12.30-14.30
Διερ 3-030
Ανάπτυξη γλωσ. δεξιοτήτων
DE
Christopher Lees
         

15.00-17.00
Διερ 3-050
Ανάπτυξη γλωσ. δεξιοτήτων
ES
 Maria Del Mar de Alava Polo

     
   
16.00-18.00
Διερ 1-202
Θεωρητικές προσεγγίσεις
της διερμηνείας
Συμεών Γραμμενίδης
16.00-18.00
Voice couching
ορθοφωνία και τεχνικές
προφορικής παρουσίασης
Βασούλα Μακρή

17.30-20.30
Διερ 3-500
Εισαγωγή στη διερμηνεία
ES - EL
Χρυσοπηγή Πυθαγόρα