ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Η «προσομοίωση συνεδρίων» αποτελεί μια από τις πιο αγαπητές δραστηριότητες στη διάρκεια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διερμηνείας και πραγματοποιείται κυρίως στο τρίτο εξάμηνο σπουδών. Στην ουσία πρόκειται για ένα μίνι συνέδριο διάρκειας 3-4 ωρών, το οποίο διοργανώνεται όπως ένα κανονικό συνέδριο. Επιλέγεται δηλαδή ένα γενικό θέμα που αντιστοιχεί στη διδακτέα θεματολογία, καταρτίζεται το πρόγραμμα του συνεδρίου και οι διδάσκοντες/ουσες αναλαμβάνουν ρόλους ομιλητών/τριών, οι οποίοι εκπροσωπούν συνήθως υπαρκτούς φορείς διαφόρων χωρών. Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές και φοιτήτριες αναλαμβάνουν τη διερμηνεία του συνεδρίου εργαζόμενοι/ες υπό «πραγματικές» συνθήκες εργασίας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την προσομοίωση συνεδρίων μεταξύ άλλων εδώ.

Κάποιες από τις προσομοιώσεις συνεδρίων πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες διαθέτουν άριστης ποιότητας καμπίνες και εξοπλισμό.